امام حسین (ع) : کسی که برای جلب رضایت و خوشنودی مردم ، موجب خشم و غضب خداوند شود، خداوند او را به مردم وا می گذارد.
حدیث
گزارش

تبلیغات آموزش

اعلام برنامه هفتگی

دوره های آموزشی

آوا نما

اندیشه در مطبوعات
اندیشه درقاب تصویر

 

محصولات فرهنگی